Professionals

Informatie voor Professionals

TENT Studie is een prospectieve multicenter studie waarin we patiënten includeren in het LUMC, Hagaziekenhuis en Reinier de Graaf Gasthuis. Patiënten van 70 jaar en ouder worden op deelnemende poliklinieken gescreend middels de G8 en 6CIT. Wanneer een patiënt positief scoort op één van de testen zal patiënt worden door verwezen naar de polikliniek interne ouderengeneeskunde of geriatrie en een geriatrisch assessment krijgen. De patiënten die positief en negatief scoren op de screenende testen worden beide 12 maanden vervolgd.

Publicaties

TENT Studie publiceert regelmatig over de voortgang van het onderzoek. De volledige lijst van publicaties is hier te vinden.

Contact

Bij vragen of interesse in de TENT Studie kunt u contact opnemen met het team van TENT Studie.