Patiënten

Patient informatie

Verschillende ziekten komen op hogere leeftijd vaker voor, zoals bijvoorbeeld kanker, hart- en vaatziekten en nierziekten. Soms zijn er verschillende soorten behandeling mogelijk voor één ziektebeeld. De behandeling van deze ziekten kan ingrijpend zijn. Als groep hebben oudere patiënten gemiddeld een groter risico dan jongere patiënten op zowel lichamelijke en geestelijke achteruitgang door de ziekte zelf, maar ook als gevolg van de behandeling. Daarnaast hebben oudere patiënten gemiddeld een hoger risico op complicaties door de behandeling. Maar oudere patiënten zijn ook erg verschillend: de ene oudere is veel vitaler dan de andere oudere.

Doel onderzoek

Met dit onderzoek willen we in kaart brengen waarom de ene patiënt beter op een behandeling reageert of minder bijwerkingen van de behandeling heeft dan de andere. We willen een scorelijst ontwikkelen, waarmee we in de toekomst snel kunnen bepalen hoe vitaal een individuele patiënt is. Daarmee willen we de risico’s die een patiënt loopt, op bijvoorbeeld achteruitgang in het functioneren, goed kunnen inschatten. Wanneer je van te voren meer weet over de vitaliteit en de risico’s die een patiënt loopt, dan kan de zorg beter op de patiënt afgestemd worden, bijvoorbeeld door het nemen van beschermende maatregelen. Daarnaast kan dit helpen om per individuele patiënt de juiste behandeling te kiezen.

Screeningstesten

Bij patiënten van 70 jaar en ouder wordt op de verschillende poliklinieken standaard enkele korte screeningstesten afgenomen. Wanneer er uit deze screening iets afwijkends naar voren komt, wordt u doorverwezen naar de Internist-ouderengeneeskunde om uw algehele gezondheid verder in kaart te brengen. Uw eigen behandelend arts en de Internist-ouderengeneeskunde kunnen de behandeling dan zo veel mogelijk op uw situatie afstemmen.

Bij alle patiënten voor dit onderzoek zijn we geïnteresseerd in het verloop van uw behandeling, de periode daarna en in een eventueel geval ook overlijden. Hiervoor zullen we na 6 en 12 maanden telefonisch contact met u opnemen. We zullen u dan enkele vragen stellen over uw ervaring van de behandeling, uw functionaliteit en kwaliteit van leven. Overige gegevens, zoals de duur van ziekenhuisopname, zullen we verzamelen uit het elektronisch patiëntendossier. Om zo compleet mogelijke gegevens te krijgen zouden we ook graag andere instellingen raadplegen, hierbij kunt u denken aan de huisarts, de apotheek, een ander ziekenhuis of de gemeentelijke basisadministratie.

Partners