Home

TENT Studie

Welkom op de website van de TENT (Triage of Elderly Needing Treatment) studie. In 2015 is de afdeling ouderengeneeskunde van het LUMC gestart een zorgpad voor de oudere patiënt, samen met de TENT Studie. Deze studie doet onderzoek bij oudere patiënten die mogelijk een ingrijpende behandeling moeten ondergaan, zoals een operatie of chemotherapie. Het doel van de studie is de zorg voor de oudere patiënt te verbeteren.

Momenteel loopt de studie in het LUMC, Hagaziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis , Groene Hart Ziekenhuis, Alrijne Ziekenhuis en het Antoni van Leeuwenhoek.