Stella Trompet is onderzoeker bij de TENT Studie. Zij is verantwoordelijk voor het indienen van de juiste protocollen bij de medische ethische commissie. Daarnaast coördineert zij alles omtrent de bloedafname, opslag en deelname aan de biobank binnen het TENT protocol. Haar belangrijkste bezigheid is het meedenken over nieuwe onderzoeksvoorstellen en het uitvoeren van het lopend onderzoek.